Pn-Pt Godz. tel. 08:00-16:00

+48 504 605 666

 
 
 
 

Pytania klientów


Nie jesteśmy firmą kurierską, ale jesteśmy internetowym Operatorem. Dzięki nam możesz wysyłać przesyłki krajowe i zagraniczne w bardzo konkurencyjnej cenie. Współpracujemy z Firmą DPD Polska oraz GLS Poland. Dzięki czemu przesyłka, która zlecisz platformie www.expresspaczkowy.pl, będzie tańsza niż zamówiona bezpośrednio u przewoźnika.

www.expresspaczkowy.pl działa jako pośrednik między Klientami a firmą kurierską DPD oraz GLS. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu wysyłkę paczek po bardzo atrakcyjnych cenach, bez podpisywania wiążących umów, ani deklarowania obrotu na określonym poziomie. Za pomocą strony internetowej www.expresspaczkowy.pl przesyłkę można wysłać w kilkadziesiąt sekund.

Należy kliknąć w  „nadaj przesyłkę”, następnie dokonać wyboru rodzaju usługi  oraz przewoźnika po czym wypełnić wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką :

- dane przesyłki, oraz wybór dnia odbioru i przedziału czasowego (tylko w DPD)

- dane nadawcy,

- dane odbiorcy, 

- podsumowanie, oraz akceptacja regulaminu,

- rejestracja ( po raz pierwszy) , lub zalogowanie ( po raz kolejny ) na swoje konto użytkownika

- dane do faktury.

- przejście do bezpiecznego serwisu Dotpay, gdzie należy wybrać dogodną formę płatności i dokonać opłaty.

- po opłaceniu zlecenie zostanie przekazane do realizacji przewoźnikowi.

-na wskazany adres obioru zostaje wysłany kurier, w wyznaczonym przez Państwa dniu i przedziale czasowym.

DPD-  Nadawca jest zobowiązany wydrukować list przewozowy wraz z potwierdzeniem przekazania przesyłki który zostaje wysłany na e-mail zleceniodawcy. Wydrukowany list przewozowy należy przykleić na paczkę. Natomiast wydrukowane potwierdzenie przekazania przesyłki należy dać do pdpisania kurierowi. 

GLS - Nadawca nic nie drukuje, kurier przywozi wygenerowane dokumenty na paczkę. 

Nasz serwis został stworzony zarówno dla firm jak i klientów prywatnych, którzy sporadycznie wysyłają paczki.

Tak, oczywiście. Kuriera może zamówić zarówno nadawca jak i odbiorca paczki, oczywiście wpisując w odpowiednie pola adres nadawcy i odbiorcy.

 • Wybierając przewoźnika DPD jest to koniczne do nadania przesyłki, ponieważ wydrukowaną etykietę należy nakleić na przesyłkę a list przewozowy wydrukować w dwóch egzemplarzach po jednym dla nadawcy i kuriera. Dokumenty przewozowe wysyłane są e-mailem po dokonaniu płatności lub są zapisane w zakładce "stan realizacji zamówień" po zalogowaniu na konto użytkownika.
 • Wybierając przewoźnika GLS nie trzeba nic drukować, to kierowca przywozi wszystkie niezbędne dokumenty.

 

Tak oczywiście. Aby tego dokonać należy w opcjach wysyłki wybrać: „pobranie” oraz podać dokładną kwotę pobrania.   Kwota pobrania czyli COD (cash on delivery) zostanie zwrócona na podane konto w  takiej kwocie jaka została określona przez zlecenidawcę w formularzu zamówienia usługi. Kwota pobrania jest zwracana między 8 a 12 dni roboczych od doręczenia w zależności od dnia w którym nastąpiło doręczenie.

Cena podstawowa za przesyłkę wraz z dopłatą paliwową jest ceną ostateczną za doręczenia przesyłki w systemie „od drzwi do drzwi”. W cenie usługi zawarte są: 

 • pełna obsługa zlecenia wraz z przekazaniem go do realizacji  Przewoźnikowi , 
 • przesłanie do Państwa listu przewozowego wraz z umożliwieniem bieżącego kontrolowania przesyłki on-line w naszym serwisie - tracking,
 • ubezpieczenie przesyłki do kwoty 5000 zł w DPD, i do 6000 zł w GLS,
 • jedna próba odbioru przesyłki przez Kuriera DPD , dwie próby odbioru przez kuriera GLS,
 • przewóz przesyłki przez wyspecjalizowaną firmę kurierską ,
 • dwie próby dostarczenia przesyłki do adresata.

Maksymalne wymiary paczki to suma trzech boków paczki nie mogą przekroczyć 300cm, przy czym najdłuższy bok nie może mieć więcej jak 175cm. Wzór przedstawia się następująco L + W + H = 300cm

 

 

Dla przesyłek wysłanych przez DPD

Maksymalne wymiary paczki to suma obwodu paczki plus najdłuższy bok nie mogą przekroczyć 300cm, przy czym najdłuższy bok nie może mieć więcej jak 175cm. Wzór przedstawia się następująco 2xH + 2xW + L=300cm

 

Dla przesyłek wysłanych przez GLS

Przesyłka może:

 • mieć 200 centymetrów długości,
 • mieć 80 centymetrów szerokości,
 • mieć 60 centymetrów wysokości,
 • ważyć 50 kilogramów w obrocie międzynarodowym.

Suma obwodu i najdłuższego boku paczki nie może przekraczać 3 metrów. Obliczamy ją sumując: 1 x najdłuższy bok plus 2 x wysokość plus 2 x szerokość.

 

Możliwe jest także wysłanie przesyłki Small Parcel o maksymalnych wymiarach 40 x 23 x 3 cm oraz wadze nieprzekraczającej 2 kg. 

 

W celu uzyskania informacji na temat prawidłowego sposobu zapakowania przesyłki, prosimy o klikniecie zakładki PAKOWANIE na stronie www.expresspaczkowy.pl

Niemożna wkładać do przesyłek papierosów. Papierosy, tytoń czy alkohol są to przedmioty obięte podatkiem akcyzowym, ich transport jest dozwolony wyłącznie jako limit na osobę a nie na paczkę kurierską. Dozwolony przydział produktów akcyzowych jest tylko wtedy gdy podróżujemy samochodem bądź samolotem. Wiele osób myli te pojęcia narażając siebie jako nadawcę na dodatkowe koszty związane z zawróceniem paczki. Wszystkie paczki są skanowane na sortowniach.

Expresspaczkowy.pl odmawia zawarcia umowy lub może odstąpić od jej wykonania, jeżeli przesyłka zawiera towary lub rzeczy, które zostały wyłączone z przewozu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także, gdy przesyłka zawiera towary lub rzeczy uznane przez Przewoźników, GLS i DPD za wyłączone z przewozu:

Dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem GLS

 1. rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych, których stroną jest Polska,
 2. rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
 3. gotówkę, znaki pieniężne, bony towarowe i inne dokumenty płatnicze, czeki, karty płatnicze i kredytowe, druki akcyzy, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne oraz wyroby z nich, wyroby jubilerskie, dzieła sztuki i wyroby o wartości artystycznej, antyki, jak i inne rzeczy, których wartość wynika z ich wieku, rzadkości lub cech subiektywnych, przedmioty numizmatyczne i zbiory filatelistyczne, znaki legitymacyjne, w tym bilety, dowody rejestracyjne i związane z nimi naklejki,
 4. dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe,
 5. telekomunikacyjne karty typu pre – paid oraz aktywacyjne i inne o podobnych funkcjach,
 6. rzeczy przewożone na podstawie dokumentu odprawy celnej czasowej bądź na podstawie karnetu ATA,
 7. przedmioty, dla których wymagane jest oznakowanie znakami akcyzy,
 8. rzeczy przewożone pod plombą celną,
 9. żywe zwierzęta i rośliny,
 10. towary wymagające temperatury kontrolowanej,
 11. rzeczy łatwo psujące się lub środki spożywcze w rozumieniu Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
 12. produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, komponenty do produkcji produktów leczniczych, narkotyki oraz substancje psychotropowe i halucynogenne, z wyjątkiem wysyłanych w celach naukowo-badawczych przez instytucje do tego uprawnione na mocy odrębnych przepisów prawa, z zastrzeżeniem zgody GLS Poland na wykonanie takiej Usługi,
 13. rzeczy wymagające specjalistycznych badań fitosanitarnych,
 14. materiały łatwopalne i wybuchowe, substancje żrące oraz inne towary wymienione w Konwencji ADR, broń i amunicję,
 15. zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
 16. organy ludzkie, płyny ustrojowe oraz produkty metabolizmu ludzkiego lub zwierzęcego,
 17. rzeczy osobiste i mienie przesiedleńcze,
 18. instrumenty muzyczne smyczkowe i szarpane,
 19. rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź narażać inne przesyłki na zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie, itp.,
 20. towary wymagające zachowania szczególnych warunków przy ich przemieszczaniu lub składowaniu (np. przewożenia w określonej pozycji np. poziomo, szkło, ceramika, telewizory, części nadwozia samochodowego, inne towary delikatne),
 21. produkty pochodzenia zwierzęcego o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z 5 marca 2009r.,rzeczy lub przesyłki, których wysyłanie jest zakazane na podstawie jakichkolwiek obowiązujących sankcji prawnych, na przykład z powodu ich zawartości, ze względu na odbiorcę lub państwo do którego lub z którego mają zostać wysłane. Sankcje prawne oznaczają wszelkie przepisy, regulacje, nakazy lub zakazy nakładające jakiekolwiek sankcje (w tym ograniczenia w handlu lub sankcje ekonomiczne) na państwa, osoby fizyczne, osoby prawne lub jakiekolwiek inne jednostki organizacyjne, w tym, lecz nie wyłącznie przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską lub państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Dla przesyłek wysłanych za pośrednictwem DPD:

DPD Polska odmawia przyjęcia do obsługi spedycyjnej albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli: 

1. przesyłki zawierają rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;

 1. 2. przesyłka zawiera narkotykileki lub środki psychotropowe, próbki medyczne, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
 2. 3. przesyłki zawierają żywe rośliny i zwierzęta;
 3. 4. przesyłka zawiera wyroby tytoniowe w jakiejkolwiek ilości;
 4. 5. przesyłka zawiera alkohol w jakiejkolwiek ilości;
 5. 6. przesyłka zawiera futra, skóry, kamizelki kuloodporne;
 6. 7. przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
 7. 8. przesyłka zawiera żywność (np. słoiki lub opakowania zawierające ciecze, które mogą ulec pęknięciu lub uszkodzeniu w transporcie lub produkty, które mogą ulec zepsuciu w transporcie;
 8. 9. przesyłka zawiera produkty pochodzenia zwierzęcego;
 9. 10. przesyłka zawiera substancje płynne, w tym: farbykleje, zbiorniki, beczki, substancje ADR, żywność, środki czystości;
 10. 11. przesyłka zawiera części samochodowe: silniki, akumulatory, skrzynie biegów, napinacze pasów bezpieczeństwa;
 11. 12. przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
 12. 13. przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
 13. 14. przesyłka zawiera dzieła sztukiantyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, karty kredytowe lub płatnicze, zbywalne papiery wartościowe, banderole, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
 14. 15. przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
 15. 16. przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
 16. 17. przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;
 17. 18. przesyłka nie ma sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne.
 • Wszystkie przesyłki nadane za pośrednictwem DPD są ubezpieczone na kwotę do 1000 zł w cenie.

Jeśli wartość przesyłek przekracza 1000 zł, to jest naliczana dodatkowa opłata ubezpieczeniowa wynosząca dla usługi krajowej 0.2% a dla międzynarodowej 0.3% od wartości przesyłek. Maks. do 50 000zł.

 • Wszystkie przesyłki nadane za pośrednictwem GLS są ubezpieczone na kwotę do 6000 zł, brak możliwości doubezpieczenia przesyłek.

 

W serwisie krajowym paczki są doręczane następnego dnia roboczego, natomiast w serwisie międzynarodowym w zależności od kraju od 2 do 5 dni roboczych, ale dzień odbioru przesyłki jest dniem zerowym.

Czas przyjazdu kuriera po przesyłkę uzależniony jest od przewoźnika i od godziny, w jakiej zostało wykonane zlecenie.

 • DPD - Zlecenia złożone i opłacone do godziny 11:00 rano będą realizowane tego samego dnia. Zlecenia można zakładać 24h na dobę 7 dni w tygodniu. Odbiory są realizowane w dni robocze między godziną 11:00 a 19:00. Po wpisaniu w formularzu kodu pocztowego nadawcy pojawią się przedziały czasowe np: dla małych miejscowości jest jeden przedział 11-16 , dla średnich 12-16 , dla dużych miast trzy przedziały do wyboru 13-16, 14-17, lub 15-18 ; ewentualnie centrum Warszawy 17-19.
 • GLS - Zlecenia Exportowe z Polski złożone i opłacone do godziny 21:00 będą realizowane następnego dnia roboczego, zaś po 21:00 za dwa dni robocze.                                                                                              Zlecenia Importowe do Polski złożone i opłacone do godziny 12:00 będą realizowane następnego dnia roboczego, zaś po 12:00 za dwa dni robocze.

 

Kurierzy nie przyjmują gotówki, płatności należy dokonać automatycznie na końcu formularza poprzez bezpieczne płatności Dotpay lub PayPal.

Jeśli przesyłka nie zostanie na czas opłacona, nie będziemy realizować tego zamówienia. 

Dla klientów którzy mieszkają za granicą Polski i zdecydują się na złożenie zamówienia będąc jednocześnie odbiorcą paczki np. aby pomóc nadawcy w Polsce który nie ma dostępu do internetu. Są dostępne inne formy płatności jak np. PAYPAL  gdzie jest możliwość płatności kartami VISA czy MASTERCARD

Paczkę należy zamówić z wyprzedzeniem, tak aby można było przesłać etykietę i protokół emailem do kogoś zaufanego kto będzie w stanie wydrukować i przekazać wydruki nadawcy. Zlecenie na transport paczki może założyć odbiorca paczki np. Syn z Londynu, bądź osoba trzecia. Wystarczy że podczas wpisywani informacji w formularz zamówienia wskażemy prawidłowego nadawcę i odbiorcę. 

Kurierzy nie mają obowiązku kontaktowania się telefonicznie przed przyjazdem.

W przypadku nieobecności nadawcy bądź nieprzygotowania przesyłki należy skontaktować się z biurem operatora w celu ponowienia zlecenia.

DPD - brak dopłat za ponowienie zlecenia,

GLS - dwie próby odbioru wliczone w cenę,  trzecie ponowienie zlecenia dopłata 8 zł.

Składając zamówienie poprzez nasz serwis wcale nie trzeba podawać swojego adresu jako nadawcy czy też odbiorcy. Można, oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu z kimś zaufanym, powierzyć nadanie lub też doręczenie przesyłki np: w zaprzyjaźnionym sklepiku osiedlowym ( w Polskim sklepie za granicą), kiosku, czy też poprostu u sądziadów. Oczywiście należy podać poprawne dane w formularzu zgodnie z tym gdzie faktycznie paczka będzie czekała na kuriera, lub gdzie kurier ma ją dostarczyć.